Copper powder PMU - Nickel wire DKRNT NP1/NP2

Info

  • Společnost EUROPEAN INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGIES a.s. dováží tento materiál přímo od výrobce s certifikáty Giredmet (chemické složení a čistota). Po dohodě s kupujícím společnost EUROPEAN INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGIES a.s.  může provést recertifikaci podle norem EU u IGAS GmbH Goslar.


  • Company EUROPEAN INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGIES a.s. import the material directly from the manufacturer with certificates Giredmet (chemical composition and purity). After the agreement with the buyer company EUROPEAN INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGIES a.s. may perform recertification according to EU standards at IGAS GmbH Goslar.

Významový slovník

  • NP1 - chemická čistota výrobku 99,90 - 99,99% (GOST 2179 - 75)
  • NP1 - chemical purity of the product 99.90 to 99.99% (GOST 2179-75)


  • NP2 - chemická čistota výrobku 99,80 - 99,89% (GOST 2179 - 75)
  • NP2 - chemical purity of the product 99.80 to 99.89% (GOST 2179-75)


  • PMU (Ultra Dispersed Powder) TU 1793–001–50316079 –2004


Contact

 EUROPEAN INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGIES a.s.

     Vinohradská 2165/48, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

     IČ 17404797    

     Datová schránka : vg9n9nv 

                                             Telefon : +420 608 250 911                   Fax : 

     www.eimt.eu

     info@isotope.cz

     Společnost zapsaná : B 27524 vedená u Městského soudu v Praze


       

 Home