Copper powder PMU - Nickel wire DKRNT NP1/NP2

Info

  • Společnost UNITRANSIT s.r.o dováží tento materiál přímo od výrobce s certifikáty Giredmet (chemické složení a čistota). Po dohodě s kupujícím společnost UNITRANSIT s.r.o.  může provést recertifikaci podle norem EU u IGAS GmbH Goslar.


  • Company UNITRANSIT Ltd. import the material directly from the manufacturer with certificates Giredmet (chemical composition and purity). After the agreement with the buyer company UNITRANSIT Ltd. may perform recertification according to EU standards at IGAS GmbH Goslar.

Významový slovník

  • NP1 - chemická čistota výrobku 99,90 - 99,99% (GOST 2179 - 75)
  • NP1 - chemical purity of the product 99.90 to 99.99% (GOST 2179-75)


  • NP2 - chemická čistota výrobku 99,80 - 99,89% (GOST 2179 - 75)
  • NP2 - chemical purity of the product 99.80 to 99.89% (GOST 2179-75)


  • PMU (Ultra Dispersed Powder) TU 1793–001–50316079 –2004Contact

  UNITRANSIT s.r.o.

     Praha 5 - Za zámečkem 745/17, PSČ 158 00

     IČ 24822892    

     Datová schránka : 5H32d4 

                                             Telefon : +420 608 250 911                   Fax : 

     www.unitransit.cz

     info@isotope.cz

     Společnost zapsaná : C 177590 vedená u Městského soudu v Praze


       

 Home